fredag 2. januar 2009

To the world you might be one person,
but to one person you just might be the world

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar